Mr. Skips Dee

 

Mr. Skips Dee

Připouštíme plemenným hřebcem American Paint Horse.

 Jméno: Mr. Skips Dee

 Datum narození: 3. dubna 1999

 Připouští klisny: APH, AQH, A1/1; cena: 8000,- Kč

 Jiné klisny po dohodě; cena: 4000,- Kč

 Ustájení: Ranch Kříženec

Platné vyšetření v připouštěcí sezóně

Klisny musí mít vyšetření na infekční anémii (AIE), infekční arteritidu (EVA) , infekční metritidu klisen (CEM) , hřebčí nákazu, dále také platné očkování a odčervení


 

Info na Tel.  603 149 155